GDPR

GDPR

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi Regulamentului (UE) nr. 679/2016 , privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, S.C. SOMIAN TRADE SRL/ ARTEMIS MODELS AGENCY,acorda o mare importanta prelucrarii datelor si protejarii lor, avand obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră, despre dumneavoastra si/sau despre un membru al familiei, minor sau major, si/sau despre oricare alta persoana,date pe care ni le-aţi furnizat completand formularul/fisa de candidatura la inscrierea in baza de date si/sau formular/fisa inscriere casting si/sau contract, în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate în formular/fișa/contract.Garantam ca prelucrarea datelor dvs/minorului se face in conditii care asigura integritatea si confidentialitatea datelor, conform Regulamentului General privind protectia datelor.
1.Datele cu caracter personal colectate si prelucrate sunt :nume,prenume,data si locul nasterii,adresa(domiciliu/resedinta),numar de telefon,adresa de email,conturi social media,ocupatia, studii, loc de munca,cnp,seria si nr. al C.I, inaltime,greutate, dimensiuni (bust /talie/ sold) ,masuri haine, masura pantof,culoare par,culoare ochi,
fotografii,inregistrari video cu imaginea sau parti ale imaginii candidatului ,informatii cu privire la experienta in modeling si alte talente.Numar de telefon si nume al unui parinte/tutore , in cazul in care candidatul inscris este minor.
2.Colectarea datelor cu caracter personal se face atunci cand se completeaza formularul /fisa de inscriere online, pe situl de web sau fizic, la castingurile / preselectiile / selectiile,organizate de noi sau cu ocazia transmiterii lor pe adresa noastra de email sau prin intermediul aplicatiilor sau a canalelor de comunicare social media.
3. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal :desfasurarea activitatilor ce fac obiectul formularului/fisei de inscriere,contractului ,indeplinirea obligatiilor contractuale, indeplinirea obligatiilor legale,prelucrarea si pastrarea imaginii candidatului in vederea realizarii obiectului formularului/fisei de inscriere/contractului.
4.Durata prelucrarii datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal ,vor fi pastrate ,in conformitate cu prevederile legale,pana la atingerea scopului pentru care au fost colectate,respectiv pe durata contractuala si 10 ani dupa incetarea lui.
5.Necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal : toate datele cu caracter personal prelucrate sunt necesare pentru indeplinirea scopului formularului/fisei de inscriere/contractului .
6.Transferul datelor cu caracter personal: sunt situatii(casting,fitting) in care, date care tin de dimensiunea corporala,imagine foto si/sau video pot fi transmise tertilor cu care avem relatii contractuale/comerciale.
7.Destinatarii datelor cu caracter personal: subscrisa, autoritatile statului,instante de judecata
8.Drepturile persoanei vizate:dreptul de acces,dreptul la portabilitatea datelor,dreptul la opozitie,dreptul la rectificare,dreptul la stergerea datelor,dreptul la restrictionarea prelucrarii,dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata,dreptul de a retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor,dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu caracter personal si justitiei.
9.Declaratia persoanei vizate si acordul pentru prelucrarea datelor
Destinatarul acestor informatii,semnatar al formularului/fisei/contractului , declar ca am luat la cunostiinta de informatiile prezentate in prezenta Nota cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si-mi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale, de catre subscrisa,prin semnare la sediul subscrisei sau prin apasarea butonului de trimitere electronica de pe situl www.artemismodels.ro